Najčastejšia otázka, ktorá zaujíma budúceho odberateľa plynu je: „Koľko stojí plynová prípojka?“ Bohužiaľ, každá prípojka je iná a preto sa cena počíta individuálne pre každý prípad.