organizacie kanalizacia mZ pohľadu platnej legislatívy je výstavba plynovodov najprísnejšie sledovanou kategóriou inžinierskych sietí, nakoľko sa jedná o vyhradené technické zariadenie. Naša spoločnosť spĺňa všetky technické, kvalitatívne a legislatívne predpoklady na výkon tejto činnosti, o čom svedčí aj výstavba, prípadne rekonštrukcia desiatok kilometrov plynovodov v regióne Liptova a Oravy.

Výstavbe kanalizácií a vodovodov sa venujeme od roku 2010. Naša spoločnosť zaradila tieto činnosti do svojho portfólia na základe podnetu našich doterajších zákazníkov z radov súkromných investorov a samosprávy, ktorí vysoko ocenili úroveň služieb, ktoré sme im dokázali poskytnúť pri výstavbe plynovodov.


Našou hlavnou konkurenčnou výhodou, oproti štandardným montážnym organizáciám, je schopnosť zabezpečiť celý proces realizácie od úvodnej myšlienky až po uvedenie zariadenia do prevádzky:

  • úvodné poradenstvo
  • štúdia realizovateľnosti
  • komunikácia s prevádzkovateľom distribučnej siete – žiadosť o pripojenie
  • projektová dokumentácia
  • inžinierska činnosť spojená s vydaním Stavebného povolenia
  • realizácia
  • predpísané skúšky, revízie
  • inžinierska činnosť spojená s vydaním Kolaudačného rozhodnutia
  • pripojenie na distribučnú sieť a uvedenie zariadenia do prevádzky