Každému, kto chce pripojiť svoju nehnuteľnosť na inžinierske siete a nevie ako začať alebo má psychologickú traumu z kolobehu žiadostí a povolení, ponúkame najjednoduchšie riešenie – objednajte si realizáciu plynovej prípojky, vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky u našej spoločnosti.
domocnosti plynova pripojkadomacnosti plynova pripojka2Našim zákazníkom ponúkame:

  • obhliadku miesta realizácie a štúdiu realizovateľnosti – zdarma
  • spracovanie Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti – zdarma
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • inžinierska činnosť spojená s povolením stavby (Stavebné povolenie/Ohlásenie drobnej stavby)
  • inžinierska činnosť spojená s rozkopávkovým povolením
  • realizácia
  • predpísané skúšky
  • spracovanie realizačnej dokumentácie
  • inžinierska činnosť spojená s odovzdaním realizačnej dokumentácie a montážou meradla - zdarma

Od založenia spoločnosti sme zrealizovali viac ako 2 000 plynových prípojok.