Najčastejšia otázka, ktorá zaujíma budúceho odberateľa plynu je: „Koľko stojí plynová prípojka?“ Bohužiaľ, každá prípojka je iná a preto sa cena počíta individuálne pre každý prípad.

Cena prípojky závisí najmä od toho na aký plynovod sa pripája (určí SPP-distribúcia, a.s.), od dĺžky prípojky a akým terénom bude prechádzať (nespevnený terén, asfaltová komunikácia, zámková dlažba). Tiež je dôležité aký rozsah dodávky zákazník požaduje – bude to kompletná dodávka „na kľúč“ alebo časť dodávky zabezpečí zákazník (napr. projekt plynovej prípojky, zemné práce, rozkopávkové povolenie.) Každému zákazníkovi, ktorý nás osloví, veľmi radi cenu vypočítame.