organizacia plynovody

Na základe Zmluvy o údržbe plynového zariadenia vykonáme pre Vás komplexnú údržbu distribučného plynovodu, priemyselného plynovodu alebo plynovej prípojky.
organizacie plynovody 001organizacie plynovody 002Všetky činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy a z požiadaviek dodávateľov plynu zabezpečujeme na základe vydaných oprávnení. Našim obchodným partnerom ponúkame okrem komplexnej údržby aj spracovanie a aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie.