Starosti a povinnosti o Vaše rozvody plynu a tlakové nádoby, vyplývajúce z platnej legislatívy, preneste na nás.

Našim zákazníkom ponúkame revízie a tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení ako aj sledovanie termínov predpísaných kontrol.

Vykonávame najmä revízie plynových rozvodov a plynových inštalácií v rodinných domoch a bytoch, vrátane spotrebičov. Vykonávame revízie tlakových nádob, ktoré sú súčasťou kotolní (expanzné nádoby).