revizie ozvodov plynu
Starosti a povinnosti o Vaše rozvody plynu a tlakové nádoby, vyplývajúce z platnej legislatívy, preneste na nás.


revizie ozvodov plynu 001 mNašim obchodným partnerom ponúkame revízie a tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení ako aj sledovanie termínov predpísaných kontrol.

Naša práca nekončí vydaním revíznej správy.

Zabezpečíme Vám aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie ale aj odstránenie prípadných nedostatkov.

kontaktujte nas tlacitko