Vážený pán inžinier,

v mene pána Zanina – zahraničného vlastníka súkromného domu v okolí Ružomberka, ako i v mene svojom – prostredníka medzi Vami a zákazníkom, chcem úprimne a srdečne poďakovať za absolútne seriózny prístup vedenia PM-invest ako aj jeho zamestnancov, ktorý sa prejavoval nasledovne:

Dobrý deň pán Remiš,

aj keď s odstupom času, chcel by som sa Vám poďakovať za ochotu a pomoc pri relizácií dvoch pripojovacích plynovodov v meste Trstená. Aj keď sme sa nikdy nestretli osobne, spolupráca s Vami bola špičková, kedže ste boli vždy ochotný fundovane odpovedať na moje otázky.

... okrem toho by som Vám rád poďakoval za kvalitu a rýchlosť s akou boli vykonané práce pri budovaní plynovodu pre našu spoločnosť, napriek sťaženým klimatickým a geologickým podmienkam.

Jozef Kubovčík – konateľ

Vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi , aby som sa Vám touto cestou poďakoval za spoluprácu pri realizácii rekonštrukcie plynových rozvodov v rámci celkovej rekonštrukcie nášho autosalónu Suzuki v Banskej Bystrici. Práce vykonané Vašimi pracovníkmi boli vykonané v požadovanej kvalite, ako aj v dohodnutých termínoch.