Mechanické usadeniny v systéme vykurovania (podlahové kúrenie, radiátory) spôsobujú po čase znižovanie účinnosti systému kúrenia a môžu viesť k zablokovaniu celého systému.

V rozvodoch pitnej a teplej úžitkovej vody spôsobujú usadené pevné častice a mikrobaktérie vážne zdravotné problémy. Riešenie týchto problémov Vám ponúkame za pomoci elektronickej vyplachovacej a tlakovej jednotky REMS Multi-Push SLW.