Spoločnosť PM- Invest, spol.s r.o. bola od svojho vzniku v roku 1997 zameraná najmä na výstavbu plynovodov a plynových prípojok.

Počas svojej existencie sme vybudovali desiatky kilometrov plynovodov v regióne Liptova a Oravy.

Nakoľko zákazníci začali prejavovať záujem o komplexné služby v oblasti výstavby inžinierskych sietí, naša spoločnosť postupne rozšírila svoju činnosť o výstavbu vodovodov, kanalizácií a technického zariadenia budov – vykurovanie, rozvody vody a vzduchotechnika.

Vysoká kvalifikácia zamestnancov a úroveň technického vybavenia, nám umožňuje zaradiť sa medzi lídrov na trhu v predmetných činnostiach.

Našou snahou je v prvom rade uspokojenie potrieb a požiadaviek našich zákazníkov na najvyššej kvalitatívnej úrovni, čo garantujeme aj pravidelnou certifikáciou podľa noriem ISO 9 001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001.

Celé naše úsilie o poskytovanie kvalitných a cenovo výhodných služieb vyústilo do zavedenia Integrovaného manažérskeho systému riadenia (IMS), čo nás zaradilo v riadení kvality medzi popredné spoločnosti v rámci Slovenskej republiky.

Osvedčenia

certifikat ohsas 18001 2007 mcertifikat iso 14001 2004 mcertifikat en iso 3834 2 mcertifikat iso 9001 2008 m

opravnenie vtz plynove mopravnenie vtz plynove 002 mopravnenie vtz tlakove m