Vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi , aby som sa Vám touto cestou poďakoval za spoluprácu pri realizácii rekonštrukcie plynových rozvodov v rámci celkovej rekonštrukcie nášho autosalónu Suzuki v Banskej Bystrici. Práce vykonané Vašimi pracovníkmi boli vykonané v požadovanej kvalite, ako aj v dohodnutých termínoch.

Taktiež Vám ďakujem aj za technickú podporu, ktorú ste nám poskytli pri rekonštrukcii.
Prajem Vám, aby ste mali čo najviac spokojných zákazníkov aj v budúcnosti.

S úctou

Ing. Roman Porubský, v.r.
konateľ