... okrem toho by som Vám rád poďakoval za kvalitu a rýchlosť s akou boli vykonané práce pri budovaní plynovodu pre našu spoločnosť, napriek sťaženým klimatickým a geologickým podmienkam.

Jozef Kubovčík – konateľ