Od roku 2010 je aj v Slovenskej republike platná európska norma EN 806-4.2010 „Technické pravidlá pre inštalácie pitnej vody – časť 4: Inštalácia". V tejto norme sú stanovené celoeurópsky platné nariadenia o uvedení inštalácií pitnej vody do prevádzky – aplikované na novú inštaláciu, prestavbu a opravy.

V súlade s touto normou naša spoločnosť ponúka pre investorov a prevádzkovateľov vodovodných rozvodov:

  • Hydrostatické tlakové skúšky
  • Vyplachovanie
  • Dezinfekciu
  • Protokolovanie výsledkov vyplachovania a skúšok
  • Čistenie a konzervovanie vykurovacích systémov

Tieto práce vykonávame za pomoci elektronickej vyplachovacej a tlakovej jednotky REMS Multi-Push SLW.

kontaktujte nas tlacitko