NOVINKY

PM-Invest, s.r.o.

Vysoká kvalifikácia zamestnancov a úroveň technického vybavenia, nám umožňuje zaradiť sa medzi lídrov na trhu v predmetných činnostiach. Celé naše úsilie o poskytovanie kvalitných a cenovo výhodných služieb vyústilo do zavedenia Integrovaného manažérskeho systému riadenia (IMS), čo nás zaradilo v riadení kvality medzi popredné spoločnosti v rámci Slovenskej republiky.